Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-30

Jordbrukare kompenseras för sänkning av växelkurs

Den 30 juni betalar Jordbruksverket ut ca 396 miljoner kronor i kompensation för att den svenska kronan försämrats i förhållande till EU:s valuta. Utbetalningen sker till jordbruksföretag som 1997 och 1999 erhöll arealersättning.

Ersättningen betalas ut till drygt 55 000 jordbruksföretag och finansieras helt av EU. Ersättningen består av två delar:

Kontaktpersoner:
John Andersson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 90
Ruth Andersson , handläggare internationella enheten, tel 036-15 56 92


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.