Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-07-27

Värdet av Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Under 1999 exporterade Sverige jordbruksvaror och livsmedel för 19 miljarder kronor medan importen av dessa produkter var värd 41 miljarder kronor. Värdet av både exporten och importen ökade med 4 procent.

Jordbruksvaror och livsmedel svarar för en relativt stor andel av den totala varuimporten. Under 1999 var denna andel 7,2 procent. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel utgjorde 2,7 procent av den totala varuexporten.

För exporten var utvecklingen 1999 bättre än under 1998 då exportvärdet ökade med endast 0,5 procent. Exportvärdet 1999 ökade bland annat för varorna hel lax och fiskfiléer av mestadels norskt ursprung och för ett antal förädlade livsmedel, t.ex. vodka, bakverk och bröd, choklad och sockerkonfektyrer. Samtidigt minskade exportvärdet för jordbruksvaror som vete, havre, smör och nötkött. De mest betydande exportprodukterna under 1999 var vodka, spannmål, bageriprodukter, choklad samt hel lax.

De största marknaderna för den svenska exporten 1999 var USA, Danmark, Finland och Norge. Utvecklingen av exporten till tre av dessa marknader var positiv medan exporten till Finland minskade med 4 procent. Till Norge ökade exportvärdet med 11 procent under 1999, vilket främst berodde på en ökad export av flera förädlade produkter, t.ex. bakverk och bröd, margarin, choklad och drycker. Exporten till Ryssland minskade kraftigt för andra året i rad. Främst var det exporten av margarin, ost, socker och griskött som minskade.

Importen av jordbruksvaror och livsmedel under 1999 kom främst från Nederländerna, Danmark, Norge och Tyskland. De värdemässigt största produkterna i den svenska importen var vin, orostat kaffe, hel lax, bananer, ost och nötkött. Under 1999 ökade importvärdet för bland annat fiskprodukter, nötkött, styckad kyckling, grönsaker, saft och sylt, sockerkonfektyrer, vin och råtobak.

Kontaktperson:

Håkan Loxbo, enhetschef internationella enheten, tel 036-15 58 69, 070-399 65 23

 

Rapport 2000:15 "Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1997-1999" kan beställas från Jordbruksverket, tel 036-15 51 75, fax 036-34 04 14. Priset är 100 kr exklusive moms.


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-07-27.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.