Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-08-08

Jordbruksverket följer utvecklingen av misstänkt BSE-smitta i Norge

I Norge undersöker myndigheterna en tjur som eventuellt kan vara smittad med BSE. Misstanken om BSE är liten, men Jordbruksverket följer utvecklingen av fallet i Norge.

Enligt information från Norge uppvisade hjärnan från tjuren i fråga förändringar som skulle kunna vara orsakade av BSE, men däremot påvisades inga prioner (smittämnet som orsakar BSE) i hjärnan. Detta innebär att misstanken om BSE är liten. Hjärnvävnad har skickats till England för ytterligare undersökning. Svar på dessa undersökningar väntas inom två veckor.

Tjuren är importerad till Norge från Danmark. Från samma besättning i Danmark har djur även importerats till Sverige. Eftersom misstanken om BSE i Norge är liten anser Jordbruksverket det inte nödvändigt att i nuläget vidta några särskilda åtgärder. Jordbruksverket arbetar med frågan om hur de djur som importerats från den aktuella besättningen ska hanteras om tjuren i Norge visar sig ha BSE.

BSE (bovin spongiform encephalopati, också kallad galna ko-sjukan) är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet hos nötkreatur. Smittämnet (prion) är ett protein som orsakar hjärnförändringar. Sjukdomen rapporterades första gången 1986 från Storbritannien där sjukdomen haft stor utbredning. Djur smittas genom foder som innehåller infekterat köttmjöl eller benmjöl. Andra smittvägar har inte påvisats förutom i sällsynta fall där överföring skett från BSE-sjuk ko till kalv. Inkubationstiden (tiden från det djuret smittas till dess att det insjuknar) är vanligtvis 2-7 år. Medelåldern hos insjuknade djur är 4-7 år. Det går i dag endast att ställa diagnos på döda djur.

BSE har aldrig påvisats i Sverige. Sjukdomen lyder under epizootilagen, vilket innebär att djurägare är skyldiga att anmäla misstänkta fall till veterinär. I Sverige finns ett övervakningsprogram där ett antal djur undersöks årligen med avseende på BSE.

Mer information om BSE finns på Jordbruksverkets webbplats på Internet: www.sjv.se/smittskydd/bse.htm

Kontaktpersoner:
Maria Nöremark, smittskyddsenheten, tel 036-15 62 83
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-08-08.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.