Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-10-05

Svenska hästar får pass

Nu ska hästar ha ett eget id-bevis, ett hästpass, som ska följa hästen livet ut. Jordbruksverkets föreskrifter träder i kraft den 1 november, men bestämmelserna som bygger på EU-beslut, trädde i kraft redan den 1 juli.

Först ut med att få svenskt hästpass är årets föl. I passen finns ett unikt id-nummer, härstamning och ett signalement. Dessutom finns utrymme för andra uppgifter såsom vaccinationer och medicinsk behandling.

I Sverige kommer de register- och stambokförande föreningarna att utfärda hästpassen. När en häst registreras får hästägaren ett pass utfärdat istället för som hittills ett registreringsbevis. Av Sveriges drygt 200 000 hästar är visserligen långt ifrån alla registrerade, men arbetet med passen kommer ändå att bli ett stort arbete för de olika föreningarna. I första hand utfärdas nu pass till de föl som fötts under år 2000 och till de hästar som ska tävla utomlands.

EU kräver signalementbeskrivning (konturdiagram) i alla pass. Beskrivningen av hästens färg, tecken och virvlar bör göras på ett enhetligt sätt. Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga hästen (ASVH) och travsporten har redan utbildade id-kontrollanter.

Jordbruksverket rekommenderar också att hästarna märks. Chipsmärkning i samband med id-kontroll är aktuell främst på de hästar där färger och tecken kan vara svåra att särskilja, t.ex. fjordhästar. Inom travet är den gängse metoden frysmärkning.

I de olika medlemsländerna har man hittills haft olika policy när det gäller hästpass. Oftast har tävlingshästar ett s.k. FEI-pass och trav- och galopphästar ett annat slags passhandling. Inga av dessa gamla passhandlingar innehåller det numera obligatoriska utrymmet för noteringar om läkemedelsbehandlingar. Därför ska även dessa pass kompletteras eller bytas ut.

Det kan kosta cirka 600 kr att registrera ett föl och i samband med detta få ett hästpass.

Viss medicinsk behandling ska i framtiden kunna antecknas i passet, liksom resultatet av olika laboratorieundersökningar. Inom EU har karenstiden för slakt diskuterats. Därför kommer tills vidare ägarna till de hästar som fått medicinsk behandling att få ett s.k. behandlingsbevis utskrivet.

Kontaktpersoner:
Britta Lundström, handläggare på djurmiljöenheten, tel 036-15 58 18
Agneta Brasch, chef för djurmiljöenheten, tel 036-15 58 15
Anders Dahlin, handläggare på djurmiljöenheten, tel 036-15 51 80

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-10-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.