Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-11-02

Nytt tillstånd för försöksapor

Rejält förbättrad miljö för aporna på Smittskyddsinstitutet föranledde på torsdagen Jordbruksverket att bevilja tillstånd till fortsatt verksamhet fram till och med 2002. Aporna, som används i hiv-forskningen, flyttas upp från källarplanet till större burar och en expert på apornas beteende ska arbeta med djurens välbefinnande.

- Jag är lättad över att frågan äntligen ser ut att kunna lösas på ett både för djuren och för forskningen acceptabelt sätt, säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Jordbruksverket har i sin djurskyddstillsyn under flera år påtalat att miljön för aporna haft allvarliga brister. När inte tillräckliga förbättringar från djurskyddssynpunkt gjordes beslöt verket i somras efter en besiktning att inte längre bevilja tillstånd. Smittskyddsinstitutet överklagade beslutet och fick av länsrätten rätt att bedriva verksamheten under den tid den rättsliga prövningen skulle pågå.

För en tid sedan fick Jordbruksverket en förnyad ansökan från Smittskyddsinstitutet som innebar förbättringar som Jordbruksverket efterlyst.

Efter en ombyggnad kommer källarplanet inte längre att användas. Burarna blir betydligt större, vilket gör att aporna, så kallade krabbmakaker, kan få tillgång till en mer stimulerande miljö och därmed bättre möjligheter att bete sig naturligt. Dessutom har en etolog, som är specialist på apors beteenden, anställts av Smittskyddsinstitutet för att kontinuerligt arbeta med apornas välbefinnande.

- Dessa förbättringar uppfyller flera av våra viktigaste krav och vi är nöjda med den konstruktiva dialog vi haft med Smittskyddsinstitutet, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning.

Men Jordbruksverkets beslut är endast temporärt, fram till och med år 2002. Det nuvarande djurhuset erbjuder ingen bra permanent lösning. Ett villkor som därför ställs upp i beslutet är att man fortsätter projektera för ett nytt djurhus och att detta byggs utan dröjsmål i enlighet med regeringens förslag till riksdagen.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, 070-595 93 50
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-11-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.