Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-12-06

Jordbruksverket vill skärpa reglerna
för djurskydd under transport

Djurtransporterna både inom och utom EU måste förbättras, betonar Jordbruksverket i en rapport som lämnas till regeringen på onsdagen. Kortare transporttider och hårdare sanktioner är några av Jordbruksverkets förslag på skärpta regler för djurskyddet under transporter.

Transport innebär ett stort stressmoment för djuren. Trots att EU har gemensamma regler om djurskydd under transport, återstår allvarliga brister, skriver Jordbruksverket i rapporten. Verket fick i oktober i uppdrag av regeringen att göra en översyn av regelverket för transporter av djur inom EU.

Det finns i dag en stark vilja att förbättra situationen för djuren under transport, konstaterar Jordbruksverket. I rapporten betonas särskilt att tillsynen av djurtransporter både inom och utanför EU måste förbättras. Även skärpta regler för djurskydd under transport diskuteras. Bland förslagen märks:

Jordbruksverket betonar också att intentionen bör vara att minska transporterna av djur så mycket som möjligt. Man bör därför inte ge bidrag till export av levande djur.

Kontaktpersoner:
Anna Waldensten, handläggare på djurskyddsenheten, tel 036-15 58 43
Åsa Regnander-Dahl, handläggare på djurskyddsenheten, tel 036-15 56 71
Leif Denneberg, avdelningschef på djuravdelningen, tel 036-15 58 10

 

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-06.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.