Pressmeddelande från Jordbruksverket 971230

670 miljoner kronor betalas ut i miljöstöd

Jordbruksverket betalar i dag ut 670 miljoner kronor i miljöstöd till 37 000 jordbrukare. Denna utbetalning omfattar miljöstöd för bevarande av ett öppet odlingslandskap och miljöstöd för ekologisk odling. För öppet odlingslandskap betalas 484 miljoner kronor ut till 28 000 brukare och för ekologisk odling 185 miljoner kronor till 9 000 brukare.

Högst belopp betalas ut till jordbrukarna i Västerbottens län där 1 462 brukare får sammanlagt drygt 63 miljoner kronor i miljöstöd för bevarande av ett öppet odlingslandskap. När det gäller miljöstöd för ekologisk odling betalas det högsta beloppet ut till jordbrukarna i Skaraborgs län där 444 brukare får dela på drygt 16 miljoner kronor

Tidigare i år har utbetalningar skett av miljöstöden för anläggning av extensiv vall och skyddszoner, sådd av fånggrödor och bevarande av utrotningshotade husdjursraser. Dessa utbetalningar omfattade sammanlagt knappt 7 miljoner kronor.

Det finns elva miljöstöd. Övriga miljöstöd kommer att betalas ut senare. Miljöstöden finansieras till hälften av EU och hälften med nationella medel.

På nästa sida finns en länstabell över utbetalade belopp och antalet brukare som omfattas av utbetalningarna.

Kontaktperson:

Roland Sten, regionalstödsenheten, tel 036 - 15 59 29

Här följer en länsvis sammanställning av de belopp som betalas ut inom respektive miljöstöd och antalet brukare som omfattas av utbetalningen.
LänÖppet odlingslandskap Ekologisk odling
Belopp AntalBelopp Antal
ABStockholm4 909 326 4507 923 592 202
CUppsala8 053 451 62310 176 405 244
DSödermanland2 850 956 26312 231 360 378
EÖstergötland 18 311 2891 199 15 298 294525
FJönköping 40 160 7803 167 6 919 003469
GKronoberg20 565 284 2 0233 265 525 272
HKalmar26 666 937 2 1056 437 143 329
IGotland12 874 434 1 1745 989 863 193
KBlekinge2 069 342 3111 233 924 98
LKristianstad7 451 925 8803 278 942 205
MMalmöhus1 411 008 1602 813 608 89
NHalland6 128 855 8773 635 395 221
OGöteborgs och Bohus 12 426 8001 696 5 304 433392
PÄlvsborg21 290 336 2 32511 082 731 655
RSkaraborg15 318 697 1 17216 419 932 444
SVärmland25 250 138 1 7157 585 326 432
TÖrebro6 561 138 6766 340 716 320
UVästmanland642 628 767 847 802 181
WDalarna23 745 267 1 3275 123 492 325
XGävleborg42 182 811 1 3349 214 489 540
YVästernorrland 42 569 8241 206 12 098 537825
ZJämtland47 749 082 1 10112 530 506 731
ACVästerbotten63 086 657 1 4626 897 850 533
BDNorrbotten32 076 373 6485 072 163 363
Summa484 353 338 27 970184 721 031 8 966

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-12-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten