Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-01-27

Ökad risk för svinpest från Tyskland

Tyskland har åter drabbats av svinpest. Utöver det primära fallet har smittan endast kunnat konstateras i en kontaktbesättning. EU-kommissionen har fattat beslut om att stoppa utförsel av levande svin och svinsperma från i stort sett hela Mecklenburg-Vorpommern där smittan först konstaterades. Jordbruksverket avråder tills vidare från handel med svin, eller djur som varit i kontakt med svin, från Tyskland och andra svinpestdrabbade områden. Verket avser inte att för närvarande vidta ytterligare åtgärder.

Under 1997 hade Tyskland ca 45 utbrott, men har det senaste halvåret varit fritt från utbrott av svinpest hos tamsvin. Den 15 januari konstaterades ett utbrott i en stor anläggning med över 60 000 svin. Anläggningen ligger i Nordwestmecklenburg i Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Svinen på den smittade anläggningen har slaktats ut.

Klassisk svinpest är en mycket smittsam sjukdom där virus sprids snabbt i och mellan svinbesättningar. Sjukdomen drabbar endast svin och är ofarlig för människor. Smittan sprids via direktkontakt mellan grisar, men kan också spridas via svinsperma, transportfordon och via människors kläder och skor. Det innebär att handel med levande svin och produkter från svin kan medföra stor risk att smittan förs vidare till nya besättningar. Jordbruksverket avråder tills vidare från handel med eller förflyttning av svin, eller djur som varit i kontakt med svin, från Tyskland och andra svinpestdrabbade områden. Om förflyttning ändå sker är det mycket viktigt att noga rengöra och desinfektera transportfordon och redskap. Detta bör ske så fort som möjligt efter det att fordonet kommit in i Sverige. Jordbruksverket avråder bestämt transportörer som kommer från kontinenten från att köra in på svenska svingårdar.

Virus kan också spridas via matavfall eftersom viruset kan överleva under en längre tid i svinkött som inte är tillräckligt värmebehandlat, t.ex. kallrökt korv. Allt matavfall, även från det egna hushållet, ska kokas innan det används för utfodring av svin. Den som avser att hämta, transportera och koka matavfall från t.ex. restauranger och skolor ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Nederländerna, som under 1997 haft totalt över 420 utbrott av svinpest har nu fått svinpesten under kontroll, men har dock haft fyra nya fall i år. Spanien hade tidigare utbrott i Katalonien i nordöstra Spanien, men har nu också fått svinpest i centrala delar av landet. Dessutom finns smittan hos vildsvin i vissa områden i Europa, bl.a. i Tyskland, Italien och länder i Östeuropa.

Kontaktpersoner:

Avdelningschef Leif Denneberg, Jordbruksverkets djuravdelning, mobiltel 070-645 27 68

Enhetschef Håkan Henrikson, Jordbruksverkets smittskyddsenhet, mobiltel 0708-13 32 60

Statsepizootolog Anders Engvall, Statens veterinärmedicinska anstalt, tel 018-67 41 46

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-01-27.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten