Pressmeddelande från Jordbruksverket

Analyserad ko hade inte BSE

Det fanns inga spår av BSE (galna ko-sjukan) eller andra sjukliga förändringar i hjärnan på den mjölkko från en besättning i Uddevalla som slaktades för tre veckor sedan. Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala är nu klar med analysen.

Kon visade centralnervösa symtom och stod under veterinär övervakning sedan november ifjol. I början av februari blev kon hastigt sämre och avlivades då. Det fanns ingen påtaglig misstanke om BSE men hjärnan skickades för analys för att få fram ett säkert besked. Analysen visar att alla former av hjärnsjukdomar kan uteslutas som sjukdomsorsak.

Svaret innebär att Sverige fortfarande är ett land utan något BSE-fall. För att Sverige officiellt ska kunna förklaras fritt från BSE, kräver EU minst 50 genomförda hjärnanalyser. Hittills har omkring 25 hjärnor analyseras. Samtliga prov har varit negativa. Det veterinära övervakningsprogrammet fortsätter dock och alla nötkreatur med centralnervösa symtom ska rapporteras till Jordbruksverket. Regelmässigt får verket ungefär en sådan rapport i månaden.

Kontaktpersoner:

Pekka Rantajärvi, veterinärinspektör, djurhälsoenheten, tel 036 - 15 56 88
Tina Klintevall, informationschef, Statens Veterinärmedicinska Anstalt 018- 67 42 11

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1998-02-20.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten