Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-01

Ny fjäderfäsjukdom i två skånska besättningar

Två fjäderfäbesättningar i Sjöbo-trakten i Skåne har drabbats av en smittsam sjukdom, SHS, som inte funnits tidigare i Sverige. Jordbruksverket beslutade under helgen att spärrförklara besättningarna, avliva omkring 22 000 avelshöns och sanera anläggningarna.

SHS är den engelska förkortningen för Swollen head syndrome, en sjukdom som är spridd på kontinenten men som aldrig upptäckts i Sverige. Hönsen får framförallt luftvägssymptom och ibland kan huvudet bli svullet, vilket givit sjukdomen dess beteckning. Några procent av de smittade hönsen kan dö. SHS är inte smittsamt för människor.

Det är inte känt hur besättningarna, som ligger endast 500 meter från varandra, kan ha smittats men en smittskyddsutredning pågår. Fjäderfäbesättningar inom tre kilometers radie från de smittade anläggningarna kommer att kontaktas. Det är förbjudet att flytta levande fjäderfä inom detta område.

Genom en författningsändring är sjukdomen nu intagen i den svenska epizootilagstiftningen vilket innebär att berörda uppfödare får statlig ersättning för sina förluster.

Kontaktpersoner:

Håkan Henrikson, chef djurhälsoeheten, tel 0708 - 13 32 60

Helena Lindqvist, veterinärinspektör, djurhälsoenheten, tel 070 - 581 14 58

Christer Wallinder, informationschef, tel 036 - 37 84 37 eller 070 - 561 97 80


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.