Pressmeddelande från Jordbruksverket

Nio nya tillstånd för odling av genmodifierade växter under 1998

Jordbruksverket har i år givit nio tillstånd för odling av genmodifierade växter i fält. Tillstånden gäller vårrybs, raps, potatis och sockerbeta. Tillstånden är ettåriga och förknippade med villkor om bland annat isoleringsavstånd till korsningsbara växter. Jordbruksverket följer upp tillstånden genom att kontrollera samtliga odlingar under sommaren. Tillstånden innebär inte att grödorna får släppas ut på marknaden.

Tre av tillstånden gäller försöksodling av vårraps som gjorts tolerant mot ogräsbekämpningsmedel (herbicidtolerant). Två av ansökningarna gäller tolerans mot herbiciden RoundUp (glyfosat) och en tolerans mot Basta (glufosinatammonium). Två av ansökningarna gäller odling i Svalövs och Klippans kommuner och hanteras av Svalöf Weibull AB. Den tredje ansökan som Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ansvarar för gäller odling i Helsingborgs respektive Linköpings kommuner.

Novartis Seeds AB (f.d. Hilleshög) har fått tillstånd att odla herbicidtoleranta sockerbetor i Bjuvs, Lommas, Skurups och Tomelillas kommuner. Detta innebär en utökning av ett befintligt tillstånd som ger Novartis rätt att under 1998 odla betorna i Falkenbergs, Halmstads, Helsingborgs, Landskronas, Svalövs och Varbergs kommuner. Betorna är toleranta mot antingen RoundUp eller Basta.

Amylogene HB har fått tillstånd att odla tre olika typer av genmodifierad stärkelsepotatis som ska användas för industriellt bruk. I ena typen har en gen som påverkar potatisens produktion (biosyntes) av stärkelse satts in. I den andra typen har stärkelsesammansättningen förändrats så att den ena av potatisens två stärkelsekomponenter (amylos) ökat relativt den andra stärkelsekomponenten (amylopektin). Alla tre typerna av potatis kommer att odlas i Landskrona kommun. Den tredje typen av potatis är amylopektinrik och kommer dessutom att odlas i större skala i 19 kommuner: Alvesta, Borgholm, Boxholm, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Klippan, Lidköping, Luleå, Mörbylånga, Olofström, Robertsfors, Ronneby, Sjöbo, Skara, Sölvesborg, Tidaholm, Umeå och Vindeln.

Genmodifierad raps, sockerbeta och potatis har odlats tidigare i Sverige. Nytt för i år är en vårrybs som med genteknik gjorts herbicidtolerant mot Basta. Det är Svalöf Weibull AB som ansökt och försöket kommer att utföras i Svalövs kommun.

I tillstånden anges bland annat vilka avstånd till andra odlingar av korsningsbara grödor eller till vilda korsningsbara växter om sådana finns i området som ska hållas. Avstånden varierar bl.a. beroende på gröda. Utsättningsplatserna ska också skötas på ett visst sätt under och efter försöken. Jordbruksverket som har ansvar för tillsynen av odlingarna kommer att under sommaren kontrollera att villkoren följs.

Kontaktpersoner:
Robert Andrén, handläggare växtodlingsenheten, tel 036-15 56 91
Malin Ljungström, handläggare växtodlingsenheten, tel 036-15 56 87
Jan Taipalensuu, handläggare växtodlingsenheten tel 036-15 51 23


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.