Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-04

Fjäderfäsjukdom sprider sig, tre nya anläggningar smittade

Fjäderfäsjukdomen SHS har spritt sig i Skåne. Under måndagen visade det sig att ytterligare en anläggning i Sjöbotrakten och två andra drygt en mil söder om Sjöbo är smittade. Sedan Valborgsmässoafton är två fjäderfäanläggningar smittförklarade.

Jordbruksverket utökar nu restriktionerna. Inga levande fåglar får flyttas in i eller ut ur två spärrade områden kring de smittade anläggningarna. Förbudet gäller även transport av fjäderfä genom spärrade områden.

Samtliga anläggningar som tillhör Blenta eller Kronfågel är nu spärrade. Dessutom gäller en spärrzon med tre kilometers radie från S Åsums kyrka samt en annan inom området Marsvinsholms kyrka - Villie kyrka - Knickarp - södra spetsen av Krageholmssjön.

Under tisdagen kommer nya prover att tas på ett flertal fjäderfäanläggningar kring Sjöbo. I väntan på de provresultaten sker inga nya avlivningar. Under den gångna helgen avlivades 22 000 höns på det två först upptäckta anläggningarna.

SHS, som står för den engelska beteckningen swollen head syndrome, är en sjukdom som inte funnits tidigare i Sverige. Sjukdomen orsakas av ett virus som dels kan spridas genom kontakt, exempelvis vid fodertransporter, dels via luften. De smittade hönsen får framförallt luftvägssymptom och ibland kan huvudet bli svullet. Dödligheten är kring 10 procent för vuxna höns men högre för unga fåglar. Varifrån smittan kommer är inte känt men en teori är att den kommit till Sverige med vilda fåglar som flyttat från sina övervintringsplatser på kontinenten. SHS kan inte smitta människor.

I de smittade besättningarna finns avelshöns. Äggen flyttas till kläckningsanläggningar och de nykläckta kycklingarna föds upp till gödkycklingar. SHS smittar inte andra fjäderfä via ägg under förutsättning att de är hela och formalinrökta.

Jordbruksverket uppmanar alla fjäderfäuppfödare i sydöstra Skåne till extra vaksamhet. Om värphöns eller kycklingar visar några sjukdomssymptom bör detta genast anmälas till distriktsveterinär.

Kontaktpersoner:

Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten, tel 0708 - 13 32 60

Helena Lindqvist, veterinärinspektör, tel 070 - 581 14 58

Christer Wallinder, informationschef, tel 036 - 37 84 37 eller 070 - 561 97 80


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.