Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-05

Smittsam virussjukdom upptäckt på odlad regnbågslax

En matfiskodling i Göteborgs skärgård har drabbats av den smittsamma virus-sjukdomen Viral Hemorrhagisk Septikemi, VHS. Odlingen spärrförklarades för två veckor sedan då en virusinfektion misstänktes och analysresultaten visar nu att det handlar om VHS. Den drabbar laxartad fisk och kan ibland ge hög dödlighet. Sjukdomen anses ofarlig för människor. Det är heller inte farligt att ha ätit smittad fisk.

Fisken i den drabbade odlingen kommer snarast att avlivas och destrueras. Det handlar om ungefär 35 000 regnbågslaxar i mindre storlek.

VHS ger inre blödningar på smittade fiskar och kan i vissa fall ge mycket hög dödlighet. Sjukdomen finns i flera länder i Europa men har bara konstaterats två gånger tidigare i Sverige. Det senaste utbrottet var 1972.

VHS omfattas av epizootilagen - lagen om smittsamma sjukdomar på djur. Det innebär att odlingens ägare får ersättning av staten för den fisk som avlivas och för saneringskostnader.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, undersöker också fiskar från en sättfiskodling i Västra Götalands län. Den odlingen är också spärrförklarad eftersom den levererat regnbågslax till odlingen i skärgården. Inget tyder dock på att sättfiskodlingen är smittad. Definitivt svar dröjer en-två veckor.

Det är okänt var VHS-smittan kommer ifrån. Smittskyddsutredning pågår fortfarande.

Kontaktpersoner:

Diana Viske, veterinärinspektör på Jordbruksverket,

tel 036 - 15 58 81 eller 0704 - 21 79 00

Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten på Jordbruksverket, tel 036 - 15 55 42

eller 0708 - 13 32 60

Torsten Jakobsson, länsveterinär, Västra Götalands län, tel 0521 - 60 56 48

eller 070 - 533 58 14


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.