Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-07

Fortsatt kamp mot SHS
23 600 höns i Skåne avlivas

Jordbruksverket fortsätter kampen mot den mycket smittsamma fjäderfäsjukdomen SHS, swollen head syndrome. Under torsdagen beslutade verket om avlivning av 23 600 höns i två anläggningar några kilometer sydväst om Sjöbo. Orsaken är att det finns flera andra stora fjäderfäanläggningar i närheten och att risken för fortsatt smittspridning bedöms som stor.

-Vi tror att det trots allt handlar om ett begränsat utbrott av SHS och att det finns möjlighet att bekämpa sjukdomen genom avlivning av smittade höns, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket. Beslutet om avlivning har tagits i samråd med Statens Veterinärmedicinska Anstalt och länsveterinären i Skåne.

De smittade avelshönsen finns i två hus som tillhör Blenta AB. De kommer att avlivas snarast möjligt. De döda hönsen fraktas sedan i slutna containrar till Stenstorp i Västergötland för destruering. Smittrisken bedöms som minimal med detta förfarande.

De två tidigare kontrollområdena i södra Skåne har nu utökats med ytterligare ett som omfattar en cirkel kring Ilstorp med tre kilometers radie. Inom kontrollområdena får inga förflyttningar av levande fjäderfä ske utan tillstånd från länsveterinären i Skåne. Det är alltså inte tillåtet att skicka fjäderfä till slakt eller att köra igenom något av områden med levande fjäderfä som last.

Tidigare har 22 000 höns i två anläggningar avlivats. I ytterligare tre anläggningar finns smittade djur. Under torsdagen togs ett antal kompletterande prov och under fredagen räknar Jordbruksverket med att fatta beslut om vad som ska hända med de ca 55 000 hönsen i de smittade stallarna.

SHS, som ger luftvägssymptom och svullna huvuden på en del smittade djur, är en mycket smittsam sjukdom. Med detta pressmeddelande bifogas en mer detaljerad sjukdomsbeskrivning.

Kontaktpersoner:
Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten, tel 036 - 15 55 42 eller 0708 - 13 32 60
Helena Lindqvist, veterinärinspektör, tel 070 - 581 14 58
Christer Wallinder, informationschef, tel 036 - 37 84 37 eller 070 - 561 97 80

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1998-05-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten