Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-14

Inga nya fall av fjäderfäsjukdomen SHS

- Vi ser inga tecken på vidare spridning i dag, säger Håkan Henrikson, chef på djurhälsoenheten på Jordbruksverket.
Jordbruksverket lät under tisdagen avliva de sista av de cirka 100 000 höns som i början på maj visade symptom på SHS. Inga nya djur har därefter rapporterats smittade.

Jordbruksverket har i dagarna låtit ta prover på höns vid mindre hönsgårdar inom de tre områden i Skåne, som förklarats som skyddsområden. En tredjedel av provresultaten är klara och inga har visat på smitta.

Smittan konstaterades första gången på Valborgsmässoaftonen och har drabbat anläggningar hos Blenta AB och Kronfågel Kläckeri AB i Sjöbotrakten i Skåne. Det kunde snabbt konstateras att cirka 100 000 fåglar var smittade av SHS, eller swollen head syndrome. Hönsen får förkylningssymptom och ibland svullnar huvudet upp. Viruset är helt nytt i vårt land och drabbar framför allt unga fåglar.

Avlivningen av smittade djur har skett i etapper och har varit ett medel för att stoppa att virussjukdomen får fotfäste i Sverige. Sjukdomen tros ha kommit till Sverige med vilda flyttfåglar. Efter den 6 maj har inga nya fågelbesättningar rapporterats smittade hos Blenta AB och Kronfågel Kläckeri AB.

De drabbade områdena är förklarade som skyddsområden och lagda under restriktioner. Skyddsområdena kvarstår tills vidare. Jordbruksverket fortsätter, med hjälp av veterinärer på plats, med provtagningen hos både Blenta AB och Kronfågel Kläckeri AB och hos privatpersoner med hönsfåglar.

Verket har också påbörjat saneringsarbetet i de drabbade anläggningarna.

Kontaktpersoner:
Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten, tel 0708-13 32 60
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Christer Wallinder, informationschef, tel 036-37 84 37 eller 070-561 97 80

© Jordbruksverket 1998 senast ändrad 1998-05-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten