Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-05-15

Ny fjäderfäanläggning smittad

Ännu en fjäderfäanläggning i Skåne är smittad av sjukdomen SHS. Under fredagen visade det sig att en större kalkonanläggning i Smedstorpstrakten smittats.

Under torsdagen verkade det ganska ljust. Inga nya fall hade upptäckts efter den 6 maj och det såg ut som om smittspridningen var under kontroll i sydöstra Skåne. Ett dygn senare var bilden betydligt mörkare.

-Det är oroande att vi nu upptäckt att kalkoner drabbats, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket. Tidigare har vi bara upptäckt smittade höns. Dessutom är det allvarligt att sjukdomen uppträder i ett nytt område. Smedstorp ligger nästan 30 km sydöst om Sjöbo.

Under helgen ska ytterligare ett stort antal prover tas så att Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt kan få en uppfattning om hur pass spridd smittan är.

På kalkoner kallas sjukdomen TRT, vilket står för turkey rhinotracheitis, men symptomen är desamma som för SHS på höns. I första skedet blir inte fåglarna särskilt sjuka men sekundära infektioner kan förekomma som ger luftvägssymptom och svullna huvuden. Kalkoner drabbas allvarligare än höns av sjukdomen.

Jordbruksverket beslutade under fredagen att spärra ett antal kalkonuppfödare i sydöstra Skåne. Dessutom inrättades ett nytt kontrollområde. Det består av en cirkel med tre kilometers radie kring Smedstorps kyrka. Inga förflyttningar av levande fåglar får ske inom kontrollområdena. Likaså är det förbjudet att föra in eller ut fåglar ur områdena.

I början på nästa vecka fattar Jordbruksverket beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i den fortsätta bekämpningen av SHS/TRT.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Pekka Rantajärvi, veterinärinspektör, tel 070-581 14 58
Christer Wallinder, informationschef, tel 036-37 84 37 eller 070-561 97 80

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-05-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten