Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-06-12

Framflyttning av så- och ändringsdatum i sex län

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbruksstöd flyttas fram till den 22 juni i Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

EU-kommissionen gick med på Sveriges begäran att i dessa sex län flytta fram sista datum från den 15 juni till den 22 juni för sådd av grödor som jordbrukarna söker EU-stöd och nationella stöd för.

Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare på grund av väderförhållandena ännu inte hunnit så och därmed riskerar att gå miste om stöd. Sverige har tvingats begära framflyttning av sådatumet varje år sedan EU-inträdet.

I Kronobergs, Blekinge och Skåne län är sådden redan genomförd och där gällde den 31 maj som sista datum för sådd och för ändringar i ansökan. I övriga län gäller 15 juni.

Kontaktperson:
Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 036-15 52 62 eller 010-237 71 71

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-06-12.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten