Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-08-07

Stor utvecklingspotential för biodlingen

- Svensk biodling har stor nationell betydelse, både för honungsproduktion och för pollinering.
- Det finns en stor utvecklingspotential för svensk biodling. Antalet bisamhällen och den svenska honungsproduktionen kan ökas väsentligt utan att det finns risk för överproduktion.
- 1999 bör hela Sveriges andel av EU-stöd för biodling utnyttjas.
Detta säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar vid sitt tal vid Sveriges biodlares riksförbundsstämma på lördagen i Norberg i Västmanland.

Antalet bisamhällen i Sverige har minskat med ca 40 % på sju år, från 129 503 år 1990 till 77 939 år 1997. Det är en olycklig utveckling.

Svensk biodling har stor nationell betydelse främst för pollinering som bina utför i bär-, frukt-, frö-, och oljeväxtodlingar men även i den vilda floran. Konsumtionen av honung i Sverige är ca 6 500 ton per år varav svenska biodlare producerar omkring 50 %. Resten importeras. Det finns alltså en rejäl utvecklingspotential för den svenska biodlingen.

Under 1998 infördes ett EU-stöd till biodlingen som kan ge 3,2 miljoner kr till Sveriges biodlare. Kravet var att ett nationellt program skulle upprättas och att landet finansierar 50 % av stödet. I det svenska nationella programmet har fastställts mål att förbättra förutsättningarna för svensk biodling så att antalet bisamhällen och honungsproduktion ökar.

Sveriges program för 1998 uppgår till 2,9 miljoner kr. Nästa år bör hela Sveriges andel av stödet kunna utnyttjas, säger Irhammar. Under 1998 ger Jordbruksverket stöd till:

Kontaktperson:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-08-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten