Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-02

Uttagsplikten höjs till 10 procent

Från och med 1999 måste jordbrukare som söker arealersättning i det generella programmet ha minst 10 procent uttagen areal, dvs. mark som är i träda eller som odlas med industri- och energigrödor. Det är en höjning jämfört med i år då uttagsplikten var 5 procent.
Samtidigt försvinner den så kallade tvåårsregeln, som innebar att jordbrukaren måste ha brukat marken i minst två år innan den läggs som uttagen areal.

Förändringen av uttagsplikten innebär att minst 10 procent av den areal som en jordbrukare söker arealersättning för måste tas ur livsmedels- och foderproduktion. Åkermarken som tas ur produktion ska året före antingen ha odlats i syfte att ta en skörd eller ha varit uttagen areal. Jordbrukare som söker arealersättning för en mindre areal än vad som motsvarar en avkastning på 92 ton i regionen behöver inte ha någon uttagen areal.

Att uttagsplikten höjs beror på att EU:s spannmålslager har blivit för stora samtidigt som priset på spannmål sjunkit både i och utanför EU.

Den så kallade tvåårsregeln tas bort helt från och med 1999. Det innebär att jordbrukaren inte längre måste ha brukat marken i minst två år för att få lägga den som uttagen areal. De övriga reglerna för flyttning av uttagsplikt ligger fast.

Kontaktperson:
Christina Åkerman, tf chef för arealstödsenheten, tel 036-15 52 62


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.