Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-03

Större utbud än efterfrågan på mjölkkvoter

Antalet köpare av mjölkkvoter i Sverige har minskat, samtidigt som antalet säljare har ökat. I hela landet är därför utbudet av mjölkkvoter större än efterfrågan. Detta innebär att säljarna inte kommer att få sälja hela den kvot som de ansökt om. Skillnaden mellan utbud och efterfrågan är störst i södra Sverige.

För att begränsa den totala mjölkproduktionen har EU infört mjölkkvoter. Sverige har en landskvot på 3 303 000 ton mjölk, fördelade på enskilda producenter. Mjölkkvoter är den kvantitet mjölk i kg som en producent får leverera under ett kvotår utan att behöva betala tilläggsavgift. Ett kvotår sträcker sig fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars. Varje år sker handel med mjölkkvoter som administreras av Jordbruksverket.

De svenska mjölkkvoterna är fördelade på två regioner. Handel med mjölkkvoter kan bara ske inom respektive region, inte mellan regionerna. I både region 1 och 2 är utbudet större än efterfrågan, vilket betyder att säljarna inte kommer att få sälja hela den kvot de ansökt om. I varje region fördelas antalet kvoter till försäljning procentuellt bland intresserade köpare. Priset är 1,50 kr per kg mjölk.

Utbud och efterfrågan inför kvotåret 1999/2000 ser ut enligt följande:

Region 1 (stödområde 1, 2a, 2b och 3 i norra Sverige)
Utbud: 26 Mkg mjölk
Efterfrågan: 17 Mkg mjölk

Region 2 (övriga delar av landet):
Utbud: 191 Mkg mjölk
Efterfrågan: 65 Mkg mjölk

Fortfarande finns ansökningar som ska kompletteras. Därför kan siffrorna komma att ändras något.

Inför kvotåret 1999/2000 har ca 2 000 mjölkproducenter anmält totalt ca 217 miljoner kg mjölk till försäljning. Motsvarande siffra för 1998 var 145 miljoner kg fördelade på 1 300 producenter. Utbudet i region 1 är markant större än föregående kvotår.

Totalt vill ca 2 000 producenter köpa ca 82 miljoner kg mjölk. Förra året efterfrågades ca 84 miljoner kg av 2 300 producenter. Antalet köpare har minskat i båda regionerna men mest i region 1, där förhållandet mellan utbud och efterfrågan tidigare varit det omvända.

Kontaktpersoner:
Eva Blomberg, tf enhetschef mjölkkvotsenheten, tel 036-15 59 76
Bodil Svensson, mjölkkvotsenheten, tel 036-15 60 77

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-02-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten