Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-03-19

Jordbruksverkets krav tillgodosedda i affären mellan AssiDomän och Sveaskog

På grund av ett nytt tilläggsavtal till köpeavtalet mellan AssiDomän AB och Sveaskog AB har Jordbruksverket i dag beslutat att ge Sveaskog förvärvstillstånd för köp av lantbruksegendomar från AssiDomän.

Bakgrunden till beslutet är följande: I november 1998 köpte Sveaskog, tidigare Kronmarken, ett stort antal lantbruksegendomar från AssiDomän. Jordbruksverket prövade ärendet enligt jordförvärvslagen (1979:230) och konstaterade att det saknades förutsättningar att meddela förvärvstillstånd enligt 5§ jordförvärvslagen.

Sveaskog överklagade Jordbruksverkets beslut och skickade den 10 mars 1999 in ett tilläggsavtal till det köpekontrakt som upprättats mellan AssiDomän och Sveaskog.

Tilläggsavtalet ändrar förutsättningarna för köpet enligt följande:
- Tillägget klargör och säkerställer att staten genom Sveaskog kommer att bli ägare till lantbruksegendomarna.
- Detta förhållande ska jämföras med det förhållande att staten utan tillstånd kan köpa lantbruksegendom om detta sker genom annan myndighet än statens affärsdrivande verk och därmed utan hänsyn till frågan om kompensationsmark. Frågan om kompensationsmark var av central betydelse i Jordbruksverkets tidigare prövning.
- Ovan nämnda förhållanden innebär att de avsikter som ligger bakom köpet och de positiva effekter som anges bli följden av affären, får en sådan tyngd att det inte längre föreligger skäl att vägra förvärvstillstånd.

Kontaktpersoner:
Rolf Köhler, chef administrativa avdelningen, tel 036-15 58 03, 070-532 51 69
Ellinor Persson, chef juridiska enheten, tel 036-15 58 50

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-03-19.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten