Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-05-28

Så- och ändringsdatum flyttas fram förutom i Dalarnas och Värmlands län

Jordbruksverket meddelar att sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbruksstöd flyttas fram till den 15 juni i södra Sverige. För norra Sverige, det vill säga för Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, flyttas datumet fram till den 25 juni. För Dalarnas och Värmlands län gäller dock fortfarande den 15 juni.

EU-kommissionen har godkänt Jordbruksverkets begäran om att flytta fram sista datum för sådd av grödor som jordbrukarna söker EU-stöd och nationella stöd för från den 31 maj till den 15 juni respektive från den 15 juni till den 25 juni (undantaget Dalarnas och Värmlands län). Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare ännu inte hunnit så och därmed riskerade att gå miste om stöd.

Kontaktpersoner:
Anne Hansson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 50 77
Tomas Eriksson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 77

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-05-28
Ansvarig för sidan: Informationsenheten