Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-16

Konsumtionen av livsmedel 146 miljarder

Under 1998 uppgick värdet av konsumtionen av livsmedel till drygt 146 miljarder kr, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med 1997. Volymmässigt ökade konsumtionen med 0,5 procent.
Konsumtionen av bland annat bröd och spannmålsprodukter, kött, grönsaker och läsk ökade volymmässigt, medan konsumtionen av glass, margarin och kaffe minskade. Det visar Jordbruksverkets årliga beräkningar av livsmedelskonsumtionen i Sverige.

Konsumtionsvärdet under 1998 för enbart livsmedel (inklusive folköl men exklusive alkoholhaltiga drycker och tobak) var drygt 146 miljarder kr, det vill säga 2,4 miljarder kr eller 1,7 procent högre än motsvarande värde 1997. Denna ökning av konsumtionsvärdet kan förklaras med en genomsnittlig prisökning på 1,2 procent och en total volymökning på 0,5 procent. Den varugrupp som visade störst volymmässig ökning var kött med +3,3 %.

Beträffande konsumtionen per person under 1998 kan följande nämnas:

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-16.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten