Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-08-13

Spannmålsskörden lägre än de senaste åren

Årets spannmålsskörd beräknas bli 5,3 miljoner ton. Detta är ca 6 procent lägre än 1998 och ca 5 procent lägre än genomsnittet för de senaste fyra åren. Skörden fördelar sig på 1,8 miljoner ton brödsäd och 3,5 miljoner ton fodersäd. En viktig faktor bakom den lägre skörden är att arealen höstsådda grödor är liten. Den regniga hösten 1998 medförde att många jordbrukare inte kunde genomföra en normal höstsådd.

Jordbruksverket har låtit genomföra en preliminär uppskattning av landets totala spannmålsskörd. Uppskattningen baserar sig på väderdata och uppgifter om faktiska skördar under en längre tidsperiod. De resultat som redovisas nedan förutsätter därför att höstvädret utvecklas på ett normalt sätt.
GrödaAvkastning kg/ha Avvikelse från
4-års genomsnitt
Totalskörd milj.kgAvvikelse från
4-års genomsnitt
Höstvete6 590+ 8 % 1 349- 23 %
Vårvete4 950- 5 % 321+ 51 %
Höstråg5 170 + 4 %122- 27 %
Brödsäd totalt 1 792- 16 %
Vårkorn3 940- 5 % 1 834+ 1 %
Höstkorn3 500- 31 % 49- 51 %
Havre3 990+ 3 % 1 242+ 9 %
Blandsäd3 900+ 19 % 198+ 103 %
Rågvete5 900+ 19 % 187- 36 %
Fodersäd totalt 3 510+ 2 %
Spannmål totalt 5 302- 5 %

Av tabellen framgår att totalskörden av brödsäd beräknas bli ca 16 procent lägre än under de senaste fyra åren, medan fodersädsskörden beräknas bli ca 2 procent högre. De totala skördarna avviker betydligt mer från de senaste fyra årens genomsnitt än vad hektarskördarna gör. Detta beror på att grödarelarna skiljer sig mycket från genomsnittet till följd av den förhållandevis lilla höstsådden förra året. De regionala avvikelserna kan vara betydande.

De väderdata som använts visar att 1999 års vinter var mildare än normalt och att temperaturen, jämfört med normaltemperatur, var högre i april, lägre i maj, normal i juni samt högre i juli. Nederbörden har varit större än normalt under januari - juni medan den genomgående varit lägre under juli.

Undersökningen har genomförts i samarbete med ProDaSys.

Kontaktpersoner:
Per Persson, strukturstödsavdelningen, tel 036-15 60 73
Hans Jönrup, chef statistikenheten, tel 036-15 59 33

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-08-13.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten