Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-09-24

Jordbruksverket stoppar utbetalning av stöd för odling av oljeväxter i Värmland

Jordbruksverket har beslutat att tillsvidare skjuta upp utbetalningen av förskott av arealersättning för oljeväxter i Värmlands län. Beslutet berör 74 jordbrukare som inte får sina pengar på utsatt tid. Den sammanlagda stödsumman uppgår till ca 1 miljon kronor

Bakgrunden till beslutet är att Jordbruksverket vid sin granskning av arbetet med EU:s direktstöd till jordbrukare vid länsstyrelsen i Värmlands län konstaterat allvarliga brister. Bristerna består i att länsstyrelsen i ett flertal avseenden inte tillämpat de regler som gäller för handläggningen av stödansökningar. Reglernas syfte är att garantera att varje jordbrukare erhåller rätt stödbelopp.

Beslutet innebär att Jordbruksverket skjuter upp utbetalningen av stöd under två veckor, för att länsstyrelsen ska kunna utföra en kvalitetsgranskning av det utförda arbetet. Därefter kommer Jordbruksverket att ta ställning till om utbetalning kan ske. Jordbruksverket beklagar de problem som förseningen av stödutbetalningen kan medföra för jordbrukarna.

Kontaktpersoner:

Johan Löwenadler Davidsson, chef för arealstödsenheten, tel 070 - 342 85 17

Tomas Eriksson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 77


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-24.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten