Att tillåta skriptlets

Öppna Internetalternativ

Längst ner i menyn som heter Verktyg, välj Internetalternativ.


Gör inställningar för zonen Internet

1. Välj fliken Säkerhet
2. Markera ikonen för Internet (jordgloben)
3. Tryck på knappen Anpassad nivå…


Tillåt skriptlets

Under rubriken ActiveX-kontroller och plugin-program i menyn finns valet
Tillåt skriptlet. Markera Aktivera.

Tryck på knappen OK på båda sidor som du har öppna.