Servicepack 2 för Windows XP - Nödvändiga inställningar för SAM Internet

Nya säkerhetsfunktioner och begränsningar i XP Servicepack 2 gör att du måste göra vissa inställningar i din webläsare för att SAM
Internet skall fungera på ett riktigt sätt.
Nedan följer en stegvis instruktion om hur du gör nödvändiga inställningar.

1. Tillåta popupfönster i Windows XP Service pack 2

Om man har Microsoft Windows XP med servicepack 2 installerat medföljer ett tillägg till Internet explorer som stoppar popup-fönster.

Denna typ av fönster används i SAMI för dialoger och därför måste man välja att tillåta popupfönster för just webplatsen SAMI.
 

1. När man loggat in i SAM får man upp följande information överst på sidan.

(Har man inte valt att ignorera denna typ av varning visas även en informationsruta som nedan)

 

 

 

2. Klicka med musen på den gula informationsraden (den blir blå när man för musen över den).
Du ser du en meny där man skall välja "Tillåt alltid popup-fönster från den här platsen…"

 

3. Du får nu upp en bekräftelseruta:

 

Klicka på Ja. .

Du har nu ställt in webläsaren på att alltid tillåta popupfönster för juste denna webplats.
Nu kan du starta SAMI som vanligt.

 


2. Instruktion för att konfigurera säkerhetsinställningar i Windows XP Servicepack 2

Det blir en förskjutning av muspekaren och problem att se knappar och fält i dialogerna om man kör Windows XP Service pack 2.
För att du skall kunna köra SAM Internet måste du göra en säkerhetsinställning i IE:

1. Gå till menyn Verktyg / Internet-alternativ/ Säkerhet / Tillförlitliga platser och tryck på knappen Platser

 

 

2. Skriv in adressen https://*.mgcluster.sjv.se i listan över tillförlitliga platser och tryck på Lägg till

 

3. SAM Internet finns nu med i inställningarna över tillförlitliga webbplatser.
Klicka på OK för att spara.

 

 

 


SAM Internet finns nu med i inställningarna över tillförlitliga webbplatser.