Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.3.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.0 Tid: 20211124-1533

Djurskydd

Bestämmelser om djurskydd

Saknr.

Namn

Författnings‑
samling

 Utgivnings-nummer

Ändring

L1

Djurskyddslag (DL)

SFS

2018:1192 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 


 


Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen


 

SFS

 

2019:67 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

L2

Djurskyddsförordning (DF)

SFS

2019:66 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

L4

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskyddsområdet

 

 

SJVFS

 

2009:69

 


 

 

L5

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

 

 

SJVFS

 

2019:7


 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur under transport

 

 


 

1/2005 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

 

L9

 

 

Djurskyddsmyndighetens allmänna råd om helikopterdrivning av renar

 

 

DFS

 

2004:24

 


 

 

L10

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av strutsfåglar

 

 

SJVFS

 

2019:5

 


 

 

L15

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om odling av fisk

 

 

SJVFS

 

2019:6

 


 

L17

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

SJVFS

2019:26


 

L22

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur

 

 

SJVFS

 

2019:8

 


 

 

EU-förordning

 

 

Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning

 

 


 

1099/2009 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

 

L35

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förprövning

 

 

SJVFS

 

2019:12

 

 

L37

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om godkännande av ny teknik

 

 

SJVFS

 

2019:13

 


 

L41

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

SJVFS

2019:25


 

L44

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

 

 

SJVFS

 

2019:14

 


 

L80

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

SJVFS

2019:15


 

L90

 

 

Lag om tillsyn över hundar och katter

 

 

SFS

 

2007:1150 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

 

L91

 

 

Förordning om tillsyn över hundar

 

 

SFS

 

2007:1240 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


 

L101

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

SJVFS

2019:17


L102

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

SJVFS

2020:8


 

L103

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

 

 

SJVFS

 

2019:16


 


 

L104

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:18


 

L105

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om djur i undervisning

 

 

SJVFS

 

2019:19

 


 

L106

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:20


L107

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:21


 

L108

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

 

 

SJVFS

 

2019:29

 


 

L109

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:22


 

L110

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

 

 

SJVFS

 

2019:30

 


 

L111

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:23


L112

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m. 

SJFVS

2019:24


 

L115

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete

 

 

SJVFS

 

2019:31

 


 

 

L116

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

 

 

SJVFS

 

2019:4


 


 

L117

Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden

SJVFS

2019:10


 

L118

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

 

 

SJVFS

 

2019:11


 

L120

 

 

Jordbruksverkets föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur

 

 

SJVFS

 

2019:27


L150

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

SJVFS

2019:9