Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Djurskyddskonferensen 2020

En djurskyddsstrategi för ett gott djurskydd

Program: Djurskyddskonferensen 2020

Tid

Titel

Föreläsare

09:00- 09:20

Välkommen!

Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket

Lotta Berg, ordförande i det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet

09:20- 09.40

Presentation av Jordbruksverkets djurskyddsstrategi

Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket

09.40- 09.55

Internationellt djurskyddsarbete

Håkan Henrikson, chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket

09.55- 10.20

Djurskyddskontroll, vad beror bristerna på?

Vanja Kinch, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Halmstad

10:20- 10.40

Paus


10:40 – 11.00

Försöksdjur- mer än bara möss och medicin

Erika Roman, professor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, Sveriges lantbruksuniversitet

11.00- 12.00

Djurskydd relaterat till jakt

Ledamöter i det vetenskapliga rådet

12.00- 12.30

Frågestund


12.30- 13.30

Lunchpaus


13.30-16.00

Valbara spår*


16.00-16.30

Gemensam avslutningValbart program: Djurskyddsforskning gris, nötkreatur och fisk

Tid

Titel

Föreläsare

13.30-13.50

Ökad djurvälfärd och högre effektivitet och produktivitet beroende på grisningsboxens funktion och dränerande golvs placering i grisningsboxar

Petra Lindblad,
Esplunda Grisen AB

13.50-14.10

Nyckeltal för en hållbar grisproduktion

Elin Karlsson,
Gård & Djurhälsan

14.10-14.20

Frågor


14.20- 14.40

Paus


14.40-15.00

Ökad konkurrenskraft och djurvälfärd genom färre övernattningar på slakteri?

Katarina Arvidsson Segerkvist, Sveriges lantbruksuniversitet

15.00-15.20

Hur bör man bäst verka koklövar för att förebygga skador?

Evgenij Telezhenko, Sveriges lantbruksuniversitet

15.20-15.30

Frågor


15.30-15.50

Bedövning av fisk vid slakt och avlivning

Albin Gräns, Sveriges lantbruksuniversitet

15.50-16.00

Frågor


16.00-16.30

Gemensam avslutningValbart program: 3R och försöksdjur

Tid

Titel

Föreläsare

13.30-13.35

Välkomna

Håkan Henrikson, ordförande i Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

13.35-13.50

Introduktion om Nationella kommittén och Sveriges 3R-center

Emelie Jansson, Sveriges 3R-center

13.50-14.10

Datorbaserade modeller och ”labbänksmetoder” för att förutsäga hur läkemedel tas upp i kroppen

Christel Bergström, Uppsala universitet

14.10-14.20

Frågor


14.20-14.40

Paus


14.40-15.00

Regeneration, Refinement and Reduction: Why amphibian husbandry matters (på engelska)

Matthew Kirkham, Karolinska Institutet

15.00-15.20

3R vid forskning på vilda djur

Åsa Fahlman, Sveriges lantbruksuniversitet och Johan Lindsjö, Nationellt centrum för djurvälfärd

15.20-15.30

Frågor


15.30-15.50

Zebrafiskembryon istället för möss vid cancerforskning

Lasse Jensen, Linköpings universitet

15.50-16.00

Frågor


16.00-16.30

Gemensam avslutning


Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben