Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Vägledning för bedömning av djurskydd på slakterier för officiella veterinärer

Vägledningen beskriver hur kontrollerna och kommunikationen ska gå till

Varför behövs det en vägledning?

Minskat svinn och ökad djurvälfärd

Färre tillfällen då länsstyrelserna behöver bli informerade om brister

Resultatet av ett samarbete
mellan myndigheter, näringen och SLU

Utbildningar ökar tryggheten ytterligare

Fråga oss via webben