Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Införsel av foder

Du som för in foder till egna djur

Du som för in foder för vidare förmedling (inom Sverige eller till andra länder)

Reglerad egenkontroll

Provtagning och analys av foderråvaror

Införsel av hö

Provtagning och analys för salmonella vid införsel av foderblandningar till nötkreatur, ren, gris och fjäderfä

Provtagning för aflatoxin vid införsel av foderblandningar till mjölkkor

Införsel av foderprodukter som saknar detaljkrav på provtagning

Fodret måste vara märkt

Kontrollera att foderanläggningen är registrerad eller, när så krävs, godkänd

Offentlig kontroll

Införsel av vissa vegetabiliska råvaror

Införsel av foder innehållande animaliska beståndsdelar

Fråga oss via webben