Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Införsel av grovfoder

Detta gäller dig som vill föra in grovfoder från ett annat land inom EU:

Risker vid införsel av foder

Växter som inte är önskvärda kan följa med

Risk för att sprida ogräs med grovfoder och halm

Renkavle och andra ogräsfrön i stallgödsel och foderspill

Hur överlever renkavle i gödsel

Kompostering minskar risken för ogräs

Foderföretagare ska säkerställa fodrets säkerhet

Fodret ska hålla god hygienisk kvalitet

Import av foder från länder utanför EU

Grovfoder ska ha lagrats i minst 2 månader vid importtillfället

Fråga oss via webben