Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Obligatoriska märkningsuppgifter för foder

Uppgifter som ska vara med

Följande uppgifter bör anges som rubriker för att öka tydligheten:

Följande obligatoriska uppgifter ska anges som rubriker för att öka tydligheten (du får inte byta namn på rubriken):

Följande obligatoriska uppgifter ska också finnas med vid märkningen av foder:

Förklaring av uppgifter som ska vara med

1. Fodertyp – beteckning

2. Djurslag eller djurkategori

3. Sammansättning

4. Analytiska beståndsdelar/Analyserat innehåll

5. Tillsatser

6. Partinummer

7. Garantitid

8. Kategori

9. Upplysnings- och varningstexter eller symboler

10. Bruksanvisning

11. Namn, adressuppgifter och godkännandenummer

12. Nettokvantitet

13. Gratis telefonnummer

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben