Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Undervisningsdjur

Undervisningsdjur är djur som används i undervisning på ett sätt som innebär att de inte riskerar att utsättas för lidande. Det kan till exempel handla om djur på naturbruksgymnasier.

Om undervisningen innebär att djuren avlivas eller utsätts för operation, injektioner eller någon annan form av lidande så räknas de som försöksdjur. I det fallet ska du därför följa reglerna om försöksdjur trots att djuren används i utbildning.

Personalen ska vara utbildad


Det ska alltid finnas minst en person som har ansvaret för skötsel och användning av undervisningsdjuren. Den personen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet av de djurslag som används. Om flera personer delar på ansvaret ska det finnas ett dokument som visar vem som ansvarar för vad.

All personal som har hand om djuren ska känna till gällande djurskyddsbestämmelser.

Verksamheten ska anmälas till länsstyrelsen


Innan verksamhet med undervisningsdjur tas i bruk ska den ansvariga personen anmäla detta till länsstyrelsen. Anmälan ska innehålla följande information:
  • vilka djurslag som används
  • kort beskrivning av verksamheten och dess syfte
  • vilka personer som ansvarar för djurhållningen.

Djuren ska ha tillräckligt med utrymme


Alla utrymmen där undervisningsdjur hålls ska vara utformade och placerade på ett sätt som gör att djuren inte störs i onödan. Minst en sida av burar, terrarier och akvarier ska vara skyddad mot insyn.

I övrigt gäller samma djurskyddsregler för undervisningsdjur som för andra djur av samma slag. Du hittar mer information till höger.

Det ska finnas skriftliga skötselinstruktioner


Anläggningen ska ha lätt tillgängliga skötsel- och arbetsinstruktioner som tydligt beskriver hur djuren ska skötas. Instruktionerna ska omfatta både den dagliga skötseln och hur man ska göra i nödsituationer eller om något djur blir sjukt.

Vissa arter får inte användas


Du får inte använda primater, rovfåglar, rovdjur eller viltfångade djur i undervisning.

Hundar, katter och tamillrar får användas trots att de är rovdjur. Det är också tillåtet att använda viltfångad fisk, om de inte hör till någon fridlyst art.

Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben