Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Ekologiska får och getter

Det tar tid att ställa om till ekologisk produktion

Djuren ska födas upp på ekologiskt odlat foder

Egenproducerat foder

Foderråvaror och fodertillsatser

Foder från mark under omställning till ekologisk produktion

Foder från första årets omställning

Foder från mark som odlats ekologiskt minst 12 månader

Du ska i första hand ta in ekologiskt uppfödda djur

Naturlig fortplantning

Stallbyggnaderna ska tillgodose djurens naturliga behov

Djuren ska ha möjlighet att vistas ute

Dina djur på markerna får inte bli för många

Förebyggande hälsovård

Vårda ditt djur om det blir sjukt

Rutinmässiga operativa ingrepp är inte tillåtna

Bestämmelser

Söker efter 2015:29

Fråga oss via webben