Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Mått för stall, byggnader och burar för höns och kycklingar

Mått och bestämmelser för  frigående värphöns

Antal höns per kvadratmeter

Utrymmen i reden

Golvet ska vara täckt av strö och vara ganska plant

Vattentrågen ska vara tillräckligt stora

Fodertrågen ska räcka till alla

Hönorna ska få plats på sittpinnen

Har ett system med flera våningar?

Flera öppningar till utomhusytorna

Mått och bestämmelser för värphöns i burar

Minsta utrymme för värphöns i bur

 

Area m²/djur

Tillgänglig area m²/djur

Höjd, m

Kortaste sida, m

Bur ¹) 0,0600,45 ²) 
Rede0,015 0,200,24
Ströbad0,015 0,200,24

Mått och bestämmelser för unghöns i burar

Utrymmen för unghöns i burar

Ålder, veckor

Burarea¹), högsta antalet djur/m²

Burhöjd²) m

Utrymme vid rakt fodertråg, mm/djur

Vatten, högsta antalet kycklingar/nippel st

Högsta antalet burvåningar st

3

90

0,25

20

15

4

6

60

0,38

42

8

3

15

30

0,38

50

8

3

18

25

0,38

60

8

3

Mått och bestämmelser för frigående unghöns

Utrymmen för frigående unghöns

Ålder, veckor

Envåningssystem tillgänglig area, högsta antal djur/m

Flervåningssystem³), tillgänglig area, högsta antal djur/m²

Minsta ströarea

Minsta sittpinnelängd mm/djur

3

55

55

1/3 av golvarean

20

6

25

25

1/3 av golvarean

40

15

15

10¹)

1/3 av golvarean

65

18

10

10¹)

1/3 av golvarean

100

21²)

9

7

1/3 av golvarean

120

Mått för fodertråg, vattentråg och nipplar för frigående unghöns

Ålder, veckor

Utrymme vid rakt fodertråg, mm/djur

Utrymme vid rakt vattentråg, mm/djur

Utrymme vid runt vattentråg, mm/djur

Antalet djur/vattennippel

3205430
6205530
15427520
18507515
21558615

Mått och bestämmelser för slaktkycklingar

Utrymmen för slaktkycklingar

Ålder, veckor

Golvarea kg/m²

Utrymme vid rakt fodertråg mm/djur

Utrymme vid runt fodertråg mm/djur

Utrymme vid rakt vattentråg mm/djur

Utrymme vid runt vattentråg mm/djur

Antalet kycklingar per vatten-nippel, st

0-7202012¹)10420
8-1020352015515
¹) 8 mm vid fri tillgång på foder.

Har du slaktkycklinguppfödning och är med i ett godkänt kontrollprogram får du ha så många djur per kvadratmeter som kontrollprogrammet bestämmer. Du får dock aldrig ha mer än 36 kilo per kvadratmeter och högst 25 djur per kvadratmeter.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben