Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Förprövning av hägn

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen

Så här går förprövningen till

Använd rätt blankett

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Detta ska du skicka med när du förprövar ett hägn

  • topografi (höjdkurvor)
  • vegetationstyper (barrskog, blandskog, lövskog, naturbetesmark, åker, sankmark m.m.)
  • stängseldragning, grindar, genomgångar, stättor och färister
  • hanteringsfällor, sjukfällor, betesfällor m.m. Du ska också ange fällnummer
  • vägar och stigar i och kring hägnet
  • byggnader
  • naturligt skydd eller byggda skydd
  • utfodringsplatser
  • vattenförsörjning både sommar- och vintertid
  • sölgrop om du ska hålla kronhjort eller gyttjebad om du ska hålla vildsvin i hägnet

Detta ska du skicka med när du förprövar ett djurstall eller annat förvaringsutrymme för djur

När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja

Du måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det

Dyrt att bygga utan förprövning

I vissa fall kan du göra en förhandsanmälan

Så här gör du en förhandsanmälan

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben