Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Det här gäller när du för in hästar till Sverige

Införsel från EU-länder samt Norge, Andorra och Färöarna

Hästarna ska vara undersökta av veterinär


Lindrigare krav på hälsointyg för hästar som reser inom Norden i samband med vissa tävlingar

Införsel av hästar från Rumänien

Införsel från Norge, Andorra och Färöarna måste anmälas

Införsel från länder utanför EU förutom Norge, Andorra och Färöarna

Det här gäller alltid

Hästarna ska ha identitetshandlingar

Hästarna ska föras in via en godkänd gränskontrollstation

Transport av levande djur

Fråga oss via webben