Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Så sköter du dina sällskapskaniner

Kaniner behöver sysselsättning och social kontakt

Skötsel av tänder och klor

Foder och vatten

Det här måste du tänka på

Miljön där kaninerna hålls

Minsta utrymme

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Kaninens vikt

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

Minsta tillåtna yta per avelshona med kull

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Upp till 2 kg

2 upp till 3,5 kg

3,5 upp till 4,5 kg

4,5 upp till 6 kg

Över 6 kg

Utrymme i bolåda för avelshona med kull

Honans vikt

Minsta längd (cm)

Minsta bredd (cm)

Minsta höjd (cm)

Upp till 2 kg

2 upp till 3,5 kg

3,5 upp till 4,5 kg

4,5 upp till 6 kg

Inredning i utrymmet där kaninen hålls

Utomhusvistelse

Vill du veta mer?

Om dina djur blir sjuka

I vissa fall behöver du tillstånd

Utställning och tävling

Kontroller


Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.
Bestämmelser
Myndigheter

Kontakt

Fråga oss via webben