Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Foder och vatten för nötkreatur

Varje dag ska du ge dina nötkreatur foder av god kvalitet och av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera att dina nötkreatur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.
 
Utfordra dina kalvar minst två gånger om dagen. Senast från det att kalvarna är två veckor gamla ska de ha fri tillgång till grovfoder.
 
Dina nötkreatur ska ha dricksvatten av god kvalitet minst två gånger per dygn. Kalvar ska dock ha fri tillgång till dricksvatten när det är mycket varmt väder eller när de är sjuka.
 
Utforma och placera utfodrings- och vattningssystem så att dina djur kan äta och dricka lugnt och naturligt. Automatiska system för utfodring och vattning av djuren ska du kontrollera varje dag.

Ha rätt antal foderstationer


Om du utfodrar dina mjölkkor individuellt med datorstyrda kraftfoderstationer ska du anpassa antalet kor per foderstation efter djurens avkastningsnivå och utfodringssättet. Om nötkreaturen får allt kraftfoder genom kraftfoderstation måste det finnas minst
  • 1 station på vart 20:e djur om gruppen består av högmjölkande kor.
  • 1 station för vart 25:e djur om gruppen är blandad.
  • 1 station för vart 35:e djur om gruppen består av sinkor.

Foderbordet ska vara tillräckligt stort

Minsta godkända utrymme vid rakt foderbord och samtidigt utfodring av lösgående djur
 

Djurens högsta vikt, kg

Ätplatsens bredd, m

Minsta bredd på fri öppning till ätplats, m

Kalvar900,300,14
 1500,400,14
Ungdjur2500,450,15
 4000,500,15
 6000,600,17
 över 6000,650,20
Vuxna djur5000,600,17
 6500,700,20
 över 6500,750,22

Ha så många drickplatser att alla djur kommer åt att dricka

Bete

Glöm inte anmäla din foderanläggning

Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben