Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Förprövning innan du bygger för nötkreatur

Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen

Så här går förprövningen till

Använd rätt blankett

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Detta ska du skicka med

När länsstyrelsen godkänt din ansökan får du börja

Du måste besiktiga det du byggt innan du får börja använda det

Dyrt att bygga utan förprövning

Ibland behöver du inte förpröva

I vissa fall kan du göra en föranmälan

Så här gör du en förhandsanmälan

Fråga oss via webben