Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Mått i stall och byggnader för nötkreatur

Här kan du se vilka mått som gäller i stallutrymmen för dina nötkreatur. Om det inte står något annat är dessa mått minsta mått och centrummått för normal inredning. 

Drickplatser

Foderbord


Minsta utrymme vid rakt foderbord och samtidig utfodring av lösgående djur.
Foderbord för nötkreatur

 

Djurens högsta vikt, kg

Ätplatsens bredd, m

Minsta bredd på fri öppning till ätplats, m

Kalvar

90

0,3

0,14

 

150

0,4

0,14

Ungdjur

250

0,45

0,15

 

400

0,5

0,15

 

600

0,6

0,17

 

> 600

0,65

0,2

Vuxna djur

500

0,6

0,17

 

650

0,7

0,2

 

> 650

0,75

0,22

Vid fri tilldelning av allt foder som ges på foderbordet får antalet ätplatser minskas till 1 ätplats per 3 djur.
 
Foderbordsytans eller rännbottnens höjd över båspall, klövpall eller gödselgång ska vara minst 0,10 meter.
 
Foderbordets kant mot båspallen får i kortbås, foderliggbås och fångbås inte vara högre än 0,20 meter över båspallytan.

Kalvningsbox

Mått för kalvningsboxar

 

Minsta area, m²

Kortaste sida, m

Ensambox93
Ensambox på båspall för uppbundna djur8minsta båsbredd x 2
Gruppbox för högst 3 kor8/ko3
Gruppbox för minst 4 kor8/ko5

Ensambox och hydda

Minsta utrymme vid individuell hållning i box eller hydda


Högsta vikt, kg

Längd, m

Bredd, m

Kalvar

60

1,2

1,0

Kalvar

90

1,4

1,1

Minsta yta utomhus vid individuell hållning av kalvar i hydda


Högsta vikt, kg

Längd, m

Bredd, m


Kalvar

60

1,2

1,0


Kalvar

90

1,4

1,1


Gemensambox

Minsta utrymme i en gemensambox utan liggbås/foderliggbås


Högsta vikt, kg

Boxar med enbart gödseldränerande golv m²/djur

Boxar med enbart rörliga golv,

m²/djur

Övriga boxar m²/djur Liggarea 3) 4)

Övriga boxar m²/djur Totalarea 4)

Kalvar

60


1,5

1

1,5

Kalvar

90

1,5

1,5

1,2

1,7

Kalvar

150

1,5

1,5

1,5

2.2

Kalvar och ungdjur

250

1,8

1,8

2

2,9

Ungdjur

400

1,9


2,6

3,7

Ungdjur

600

2,3


3,1

4,4

Ungdjur

>600

2,6


3,4

4,8Dikor²) och sinkor
3,40 ²)

4,8

Mjölkkor och amkor²)
6,00 ²)

8,5

Ligghall

Minsta utrymme i ligghall

Högsta vikt, kg

Utrymme i ligghall, m²/djur, liggarea 4)

Utrymme i ligghall, m²/djur, totalarea 5)

Kalvgömma¹)

KalvarUngdjur
Dikor²) och sinkor

Mjölkkor och amkor²)

Bås

Minsta utrymme i bås


Högsta vikt, kg

Långbås, Liggbås ²)


Kortbås ¹), Foderliggbås, Fångbås


Ätbås
Längd, m

Bredd, m

Längd, m

Bredd, m

Längd, m

Bredd, m

Kalvar ³)

60

1,2

0,6


90

1,4

0,65

1,1

0,65
150

1,5

0,8

1,2

0,8Ungdjur

250

1,7

0,9

1,3

0,9
400

1,9

1

1,5

1
600

2

1,1

1,6

1,1
> 600

2,1

1,2

1,7

1,2Vuxna djur

400

1,9

1

1,5

1500

2

1,1

1,6

1,1


650

2,2

1,2

1,7

1,2

1,6

0,8


> 650

2,3

1,25

1,8

1,25

1,65

0,8

¹) För kortbås med begränsning framåt, så kallat mellanbås, ska avståndet mellan begränsningen på foderbordet och båspallens bakkant, som du ska mäta 1 meter över båspallen, vara lika med båslängden för långbås.
²) Båset ska vara 0,30 meter längre om båsavskiljaren eller frontväggen hindrar djuret från att föra huvudet åt sidan eller framåt när det reser sig
³) Kalvar får inte hållas bundna

Minsta gångbredd i lösdriftsstallar


Gångar i lösdriftsstallar får inte vara så smala att djuren riskerar att fastna.
Minsta gångbredd i lösdriftsstallar

Gång mellan

Vuxna djur

Vuxna djur

Ungdjur

Ungdjur

 

≤ 25 djur/grupp

> 25 djur/ grupp

≤ 250 kg

> 250 kg

- liggbåsrad och vägg, - ätbåsrad och vägg ¹) 1,8m2m1,4m1,8m
- två liggbåsrader, - liggbåsrad och ätbåsrad2m2,2m1,5m1,9m
- foderbord och vägg ¹) - liggbåsrad och foderbord2,8m3m2,1m2,5m
¹) Som vägg räknas också avgränsning mot djupströbädd

Tvärgångar genom liggbåsrader

  • Tvärgångar genom liggbåsrader bör för vuxna djur vara 0,9 meter om djuren inte ska gå i bredd och minst 1,6 meter om djuren ska gå i bredd.
  • För ungdjur som inte ska gå i bredd bör tvärgångarna vara 0,6—0,7 meter för djur som väger högst 250 kg och 0,7—0,8 meter för djur som väger över 250 kg.
  • Tvärgångarna ska du placera så att återvändsgångar undviks

Dränerande golv

Mått för dränerande golv

Golv

Djurkategori

Högsta vikt, kg

Största spaltöppning, mm

Största andel öppning ²), %

Gödseldränerande golv ¹)Kalvar902528
 Ungdjur4003028
 Ungdjur> 4003528
 Vuxna djur 3528
Gödseldränerande gummispaltgolv i bås ¹) Ungdjur och vuxna djur 3036
Urindränerande golvAlla 1535
Mer information
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben