Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Så sköter du dina smågnagare

Djuren behöver sysselsättning och social kontakt

Vill gärna bygga bo

Skötsel av tänder och klor

Foder och vatten

Det här måste du tänka på

Miljön där gnagarna hålls

Minsta utrymme

Minimimått för utrymmen där smågnagare hålls

Djurart

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

 
Marsvin 0,3 m²0,15 m² 0,4 m0,25 m 
Guldhamster 0,12 m²0,06 m²0,25 m0,2 m 
Dvärghamster 0,09 m²0,045 m²0,2 m0,2 m 
Chinchilla 0,5 m²0,25 m²0,5 m1,0 m 
Degu 0,3 m²0,15 m²0,4 m0,4 m 
Brun råtta 0,18 m²0,06 m²0,3 m0,3 m 
Gerbil 0,12 m²0,06 m²0,25 m0,2 m 
Husmus 0,09 m²0,018 m²0,2 m0,2 m 
Gräsmus och Taggmus 0,09 m²0,03 m²0,2 m0,2 m 
Observera att honor som du använder för avel ska ha större utrymmen än de som anges i tabellen. Du hittar måtten i föreskrifterna och de allmänna råden om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur. De finns till höger.
Minsta utrymme i bolåda för smågnagare

Djurart

Minsta längd

Minsta bredd

Minsta höjd

Guldhamster

Dvärghamster

Chinchilla

Degu

Inredning i buren


Kraven på inredningen beror på vilken art av gnagare som ska hållas i buren. Det här gäller:
  • Alla gnagararter ska ha burar där botten är täckt med strömedel.
  • Du får bara använda burar med nätgolv om djuren hålls i betesburar som har direkt kontakt med marken.
  • Marsvin ska ha en burinredning där djuren har möjlighet att söka skydd.
  • Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda fylld med rent och torrt bomaterial.
  • Om flera dvärghamstrar hålls tillsammans ska alla djur samtidigt kunna få plats i en bolåda.
  • Chinchillor ska dessutom ha tillgång till sandbad och sitthyllor eller sittgren. Sandbadet ska bestå av ren och finkornig sand.

Utomhusvistelse


Gnagare får hållas i burar utomhus men aldrig i miljöer där temperaturen understiger 0°C.

Vill du veta mer?


I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur kan du läsa mer om bestämmelserna. Föreskrifterna finns till höger.  

Om dina djur blir sjuka


Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din gnagare inte mår bra.

I vissa fall behöver du ett tillstånd


Om du bedriver yrkesmässig verksamhet med gnagare behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du i större omfattning upplåter, förvarar eller utfodrar andras gnagare. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler förvaringsutrymmen.

Kontroller


Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.
Mer information
Bestämmelser
Myndigheter

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben