Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Frågor och svar om resor med hundar, katter och illrar

På vilken dag räknar man att djuret får resa efter väntetiden på 21 dagar?

Kan man överföra uppgifter och behandlingar från olika dokument till ett EU-pass?

Får man resa ut från Sverige utan att det gått 21 dagar efter rabiesvaccinationen?

Jag ska föra in ett handelsdjur från ett tredjeland som inte har handelsgodkännande, är detta möjligt?

Mitt djur ska resa till ett ickelistat tredjeland och ska sedan tillbaka till Sverige. Svaret för titertestet för att se mängden antikroppar mot rabies kommer inte hinna bli färdigt och kan då alltså inte skrivas in i passet innan avresa. Kan en veterinär föra in svaret för titertestet i passet efter djuret har rest och sedan skicka passet?

Får ett djur ha två stycken id-märkningar när den reser?

Mitt djur har blivit rabiesvaccinerat med ett visst preparat, är detta giltigt för resa till Sverige?

Jag vill resa med mitt djur genom en del av Sverige och ska bara transitera och inte stanna i Sverige, behöver jag uppfylla införselvillkoren?

Får mitt djur resa med en person jag känner till Sverige och som inte är djurägare och utan att jag själv som djurägare reser till samma destination, utan att räknas som handelsdjur?

Jag behöver hjälp med hur man fyller i hälsointyg E9.207/E9.209 för mitt djur.

Fråga oss via webben