Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Vad gäller för transporter inom ekonomisk verksamhet?

Nya avgifter gäller från och med den 1 september 2019

Bestämmelserna som gäller dig som transporterar djur inom ekonomisk verksamhet

Tillstånd för transportörer

Undantag

Så här söker du om tillstånd

Utbildning för kompetensbevis

Undantag

Godkända utbildningar för kompetensbevis

Transporthandlingar


När du transporterar djur ska du ha med dig handlingar om:
  • djurets ursprung och ägare
  • avsändningsort
  • datum och tid för avsändningen
  • avsedd bestämmelseort och förväntad transporttid
Till höger hittar du en blankett för dessa uppgifter. Du kan skriva ut blanketten i flera exemplar och häfta ihop dem till en loggbok som du förvarar i fordonet. Du kan också skriva uppgifterna på ett vanligt papper, tänk bara på att skriva klart och tydligt. Använder du en färdjournal behöver du inte blanketten, eftersom färdjournalen innehåller samma uppgifter.

Färdjournal


Om du transporterar nötkreatur, får, getter, grisar eller hästar till länder utanför Sverige och transporten tar längre tid än åtta timmar, måste du ha en färdjournal. Kravet på färdjournal gäller dock inte häst om den är registrerad. En registrerad häst är en häst som har hästpass och är införd i en stambok eller får föras in i en stambok. Hästar som transporteras till slakt räknas inte som registrerade hästar. Färdjournalen hittar du till höger.

Så här gör du med färdjournalen

Navigeringssystem

Skyltar


Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Kravet gäller inte personbilar.
  • Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar både bak och fram.
  • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
  • Skyltarna ska vara lätta att läsa på håll.
  • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltar som är godkända i andra länder


Svenskregistrerade fordon ska vara skyltade enligt svenska bestämmelser. Fordon som är registrerade i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska följa bestämmelserna i de länderna. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är EU-ländernalänk till annan webbplats, Norge, Lichtenstein och Island.

Skyltar som är godkända i andra länder inom EES är godtagbara om skylten tydligt visar att det är en transport av levande djur.

Transporter utomlands


För att få transportera djur utomlands finns det många bestämmelser som du måste följa. Du kan läsa en del på sidorna för varje djurslag. Länder har olika bestämmelser för transport av djur och det är därför viktigt att du kontrollerar vilka bestämmelser som gäller i det land du ska resa till. Här hittar du länkar till de flesta myndigheter som är ansvariga för transporter i de europeiska länderna.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder.

Andra transportsätt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben