Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Jordbruksverkets bestämmelser om fågelinfluensa och newcastlesjuka

Epizootiska sjukdomar

Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar

Söker efter 1999:102

Förebyggande och bekämpning av epizootiska sjukdomar

Söker efter 2002:98

Fågelinfluensa

Förebyggande åtgärder mot överföring av högpatogen aviär influensa

Söker efter 2007:17

När högpatogen aviär influensa subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

Söker efter 2006:8

Skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott
av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i
fångenskap i Sverige

Söker efter 2007:56

Newcastlesjuka

Med anledning av utbrott av Newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar

Söker efter 2004:58

Fråga oss via webben