Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.3 Tid: 20200213-1514

Transmissibla Spongiforma Encefalopatier

TSE, transmissibla spongiforma encefalopatier, är en grupp sjukdomar som angriper hjärnan hos både djur och människor. Sjukdomen anses bero på ett smittämne som kallas prion. Prioner skiljer sig från andra smittämnen, eftersom det till synes saknar nukleinsyra och endast består av ett protein. Smittämnet startar en omvandling av djurets eget hjärnprotein till en sjuklig form. En av prionets viktigaste egenskaper är dess exceptionella motstånd mot nedbrytning. Prionet är mycket motståndskraftigt mot desinfektionsmedel och överlever flera år i miljö.

Sjukdomen ger inte upphov till någon reaktion från kroppens immunförsvar. Det finns olika prioner hos olika djurslag. I dag kan BSE och Scrapie endast diagnosticeras efter döden genom en undersökning av hjärnan.

Exempel på TSE- sjukdomar hos djur är:

  • BSE (bovin spongiform encephalopati) hos nöt
  • Scrapie hos får och get
  • Nor98 hos får
  • FSE (Feline Spongiform Encephalopati) hos katter
  • Chronic wasting disease som hittats i vissa hjortpopulationer i Kanada.
Exempel på TSE-sjukdomar hos människor är:
  • Sporadisk Creuzfeld Jakobs sjukdom (CJD)
  • Familjär (ärftlig) CJD
  • Kuru
  • Gerstmann- Sträussler-Scheinkers sjukdom
  • Familjär insomnia.

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben