Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Skyldighet att anmäla vissa djursjukdomar och smittämnen

Detta är nytt för veterinärer och laboratoriepersonal:

Detta är nytt för aktörer

Anmälningsskyldighet för veterinärer och laboratoriepersonal


Indexfall är det första konstaterade fallet

Förtecknade sjukdomar

Anmälningsskyldighet när du sänder prover utanför Sverige

Anmälning av antibiotikaresistenta bakterier och VTEC

Författningar

Söker efter 2002:98

Söker efter 1999:102

Söker efter 2021:10

Fråga oss via webben