Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Statistik över primärfall av anmälningspliktiga djursjukdomar

Årsstatistik 2007

Multiple species diseases/ Sjukdomar hos flera djurslag

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Listeriosis (Sheep) / Listerios (Får)  5 1 3 1 1 6 5 5 28
Listeriosis (Cattle) / Listerios (Nöt) 1 1 1 1 4
Listeriosis (Fallow deer) /Listerios (Dovhjort) 1 1
Lymphoma (other than EBL) (Cattle) / Lymfom (Nöt) 1 2 1 3 1 2 5 1 1 1 18
Lymphoma (Pig) / Lymfom (Svin) 4 5 7 1 4 11 4 1 1 1 39
Lymphoma (Ovine) / Lymfom (Får) 1 1 2 4
Lymphoma (Dog) / Lymfom (Hund) 5 5 3 1 1 5 1 2 3 4 3 2 3 2 40
Lymphoma (Horse) / Lymfom (Häst) 1 1 2 1 1 6
Lymphoma (Roe deer) / Lymfom (Rådjur) 1 1
Lymphoma (Rat)/Lymfom (Råtta) 1 1
Lymphoma (Parrot)/Lymfom (Papegoja) 1 1
VTEC (Elk) / Infektion med verotoxinproducerande E. Coli (Älg) 1 1
VTEC (Cattle) / Infektion med verotoxinproducerande E. Coli (Nöt) 1 1 2
Blackleg (Cattle) / Frasbrand (Nöt) 1 4 2 7
Bovine malignant catarrh (MCF) (Cattle) / Elakartad katarrhalfeber (Nöt) 1 1 1 3
Leptospirosis (Dog) / Leptospiros (Hund) 1 1 1 1 4
Leptospirosis (Horse) / Leptospiros (Häst) 1 1 2
Trichinellosis (Wild boar)/ Trichinellos (Vild svin) 1 1
Trichinellosis (Red fox)/ Trichinellos (Räv) 1 1
Methicillin-resistant Staphylococcus, non, Staphylococcus aureus (Dog)/Infektion med meticillinresistenta koagulapositiva stafylokocker hos djur utom Staphylococcus aureus (S113) (Hund) 1 1 1 3
Cattle diseases / Sjukdomar hos nötkreatur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Babesiosis / Babesios   1 1 2
Equine diseases /Sjukdomar hos häst

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Strangles / Kvarka 7   5 1 1 2 17 3 19 6 1 1 4 1 5 4 1 82
Equine rhinopneumonitis / Virusabort 3 1 1 1 6
Contagious eguine metritis / CEM 1 3 4
Equine influenza (virus type A) / Influensa (typ A) 5 5 4 6 1 1 3 4 2 10 5 6 7 12 5 3 1 2 82
Infectious arteritis of horses / Virusarterit 1 1
Babesiosis / Babesios 1 1
Poultry and other birds diseases / Sjukdomar hos fjäderfä och andra fåglar

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Infectious laryngotracheitis (ILT) Infektiös laryngotrakeit (ILT) 1   1 3 2 1 1 12
Avian chlamydiosis (Psittacos)/ Papegojsjuka 1 1 2 4
Avian tuberculosis / Aviär tuberkulos 1 1 2
Newcastle disease (pigeon) / Newcastle sjuka (duva) 1 1
Fowl cholera (Poultry/Hönskolera (Fjäderfä) 1 1 2
Botulism (Poultry) / Botulism (Fjäderfä) 1 3 1 5
Pig diseases / Sjukdomar hos svin

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Post-weaning multisystemic wasting syndrome / PMWS 1 1 1 8 9 13 1 2 1 37
Porcine reproductive and respiratory syndrome / PRRS 8 8
Sheep and goat diseases/ Sjukdomar hos får och get

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Caprine arthritis/encephalitis / CAE   1 2 2 1 1 1 2 3 14
TSE- in sheep-NOR 98 / NOR 98 (TSE) 1 1 2
Other species/ Sjukdomar hos övriga djurslag

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Hepatitis contagiosa canis (HCC) (Dog) / Smittsam leverinflammation HCC (Hund) 1   1
Leishmaniosis (Dog) / Leishmanios (Hund) 8 3 3 1 1 2 1 3 1 1 24
Leishmaniosis (Horse) / Leishmanios (Horse) 1 1
FeLV (Cat) / FeLV (Katt) 6 2 1 5 1 1 1 1 1 19
FIV (Cat) / FIV (Katt) 7 7
Tularemia (European rabbit)/ Tularemi (Fälthare) 1 1 2
Myxomatos (Rabbit) /myxomatos (Vildhare) 1 1
Canine heartworm (Dog)/ Hjärtmaskinfektion (dirofilarios) (Hund) 1 1
Fish and mollusc diseases / Sjukdomar hos fisk och blötdjur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25


Renibacteriosis (BKD) / Renibakterios (BKD)

Infectious pancreatic necrosis (serotype ab) / Infektiös pankreasnekros (IPN)

Infectious pancreatic necrosis (other than serotype ab) / Infektiös pankreas-nekros (utom serotyp ab) (IPN)

Other rhabdovirusinfection than VHS / Annan rabdovirusinfektion än hemorrhagisk septikemi

Furunculosis / Furunkulos( ASS)

Yersinosis / Yersinios (EMR)

Proliferative kidney disease (PKD) / Proliferativ njurinflammation

Koi Herpes Virus / Koi Herpes Virus (KHV)

National control programmes / Övervakningsprogram

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Enzootic bovine leukosis (EBL), påvisade fall inom ramen för pågående Leukos-program 1 1
Maedi visna, påvisade fall inom ramen för pågående Maedi visna-program 1 4 3 3 5 13 1 10 2 7 2 51
Bovine viral diarrhoea (BVD), påvisade fall inom ramen för pågående BVD-program 4 4
Fråga oss via webben