Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Statistik över primärfall av anmälningspliktiga djursjukdomar

Årsstatistik 2008

Multiple species diseases/ Sjukdomar hos flera djurslag

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Bluetongue, BTV (Cattle)/ blålunga (nöt)    421 1910          

27

Bluetongue, BTV (Sheep)/ blåtunga (får)     1    2          3
Botulism (Cattle)/ Botulism (nöt)1                    1
Botulism (Poullry)/ Botulism (fjäderfä)   44     2 4         14
Botulism (Horse)/ Botulism (häst)                1     1
Blackleg (Cattle) / Frasbrand (nöt)      15  3 1         10
Bovine malignant catarrhal fever (MCF) (Cattle)/ Elakartad katarrhalfeber (nöt)      11 2 2         6
Brucella canis (Dog)/ Brucellos (hund) 1                    1
Dirofilarios (Dog)/ Hjänmaskinfektion (hund)           1         1
Enterohaemorrhagic E. Coli (EHEC) (Cattle) / EHEC (nöt)   1     11          3
Leptospirosis (Dog)/ Leptopiros (hund)    1   1314         10
Leptospirosis (Horse)/ Leptospiros (häst)1  1     2   1       5
Listeriosis (Cattle) / Listerios (nöt)2 1  1   1 1 2       8
Listeriosis (Dog) / Listerios (hund) 1                   1
Listeriosis (Goat) / Listerios (get)      1              2
Listeriosis (Horse) / Listerios (häst)        1            1
Listeriosis (Sheep)/ Listerios (får)2152   135 42 2      27
Lymphoma (Cattle) other than EBL/ Lymfom (nöt)   2411 1427 1 1   1 25
Lymphoma (Dog) / Lymfom (hund)531  1  11 71  131 7 32
Lymphoma (Goat)/ Lymfom (get)                1     1
Lymphoma (Horse) / Lymfom (häst)         1 2         3
Lymphoma (Sheep)/ Lymfom (får)   3       1   1     5
Lymphoma (Pig)/ Lymfom (svin)1 66  4652044  1     158
Lymphoma (Polecat)/ Lymfom (iller)       1  11         3
Anthrax (Cattle) / Mjältbrand (nöt)          1          1
Trichinellosis (Fox) / Trikinos (räv)     1               1
Trichinellosis (Lynx) / Trikinos (lodjur)                   52 7
Trichinellosis (Wolf) / Trikinos (varg)                  1  1
Trichinellosis (Boar) / Trikinos (vildsvin)           1         1
VTEC (Elk) / lnfektion med veroloxinproducerande E. Coli (älg)         1 1          2
MRSA (Dog)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva Staphylococcus aureus (MRS) (hund)3                    3
MRSA (Horse)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva Staphylococcus aureus (MRS) (häst) 41           2      7
MRSI (Dog)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSI m. fl.) (hund)238  2 4 17111714  4   73
MRSI (Cat)/ Infektion m melicillinresistenta koagulpositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSI m. fl.) (cat) 1       1 1   1 1   5
MRSI (Horse) / Infektion m meticillinresistenta koagulaposlitiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (MRSI m. fl.) (häst)             1        1
Cattle diseases / Sjukdomar hos nötkreatur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Bovine viral diarrhoea / Bovin virusdiarré (utanför BVD-programmet)          4           4
Equine diseases /Sjukdomar hos häst

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Equine influenza (virus type A) / Influensa (typ A) 53    12 427  132515 41
Equine rhinopneumonitis / Virusabort 3   2 2  1 1  3 15    1 2  21
Infectious arteritis of horses / Virusarterit 1   1 2
Strangles / Kvarka (streptococcus equil)111133132 510583 22 334 79
Poultry and other birds diseases / Sjukdomar hos fjäderfä och andra fåglar

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Avian chlamydiosis (Psittacos)/ Papegojsjuka  1 1 1       3
Infectious bronchitious / Infektiös bronkit (IB        1    1       2
Avian tuberculosis / Aviär tuberkulos   2 2
Infectious laryngotracheitis (ILT) Infektiös laryngotrakeit (ILT)  2 1  1    1 1 1 1   8
Mycoplasma gallisepticum / Mycoplasma galliseptium  1                  1
Newcastle disease / Newcastlesjuka (höns) 1 1
Pig diseases / Sjukdomar hos svin

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Clostridium perfringens type C / Tarmbrand       1 1
Sheep and goat diseases/ Sjukdomar hos får och get

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Caprine arthritis/ encephalitis / CAE (get)     1 1     1 2 1 6
Dichelobacter nodosus / Fotröta 3 3 3 2 78 7 112 5 8 1 1 1 62
Other species/ Sjukdomar hos övriga djurslag

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Canine distemper (dog) / Valpsjuka (hund) 1                   1
FeLV (cat) / FeLV (katt) 31 2  1 24 5    3  1 22
FIV (cat) / FIV immunbristvirusinfektion (katt) 3        2 1         6
Hepatitis contagiosa canis (HCC) (dog) / Smittsam leverinflammation HCC (hund) 1   1 1 3
Leishmaniosis (dog) / Leishmanios (hund) 41 2 2  1  41 1  21 1 1 1 1 1 24
Monocytär ehrlichios (dog) / Monocytär ehrlichios (hund)1                    1
Myxomatos (Rabbit) /myxomatos (Vildhare)         2            2
Transmissible veneral tumor / Tumör /hund)                 1   1
Tularemia (European hare)/ Tularemi (fälthare) 2    2 1 1 6
Tularemia (snowshoe hare) / Tularemi (skogshare) 1              1  11 4
Viral haemorrhagic disease (rabbit) / RVHD kaningulsot (kanin)   1 1
Fish and mollusc diseases / Sjukdomar hos fisk och blötdjur

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Furunculosis / Furunkulos( ASS)                  1   1
Koi Herpes Virus / Koi Herpes Virus (KHV) 1                    1
Renibacteriosis (BKD) / Renibakterios (BKD) 1      1
Yersinosis / Yersinosis (EMR)   1 2 1 15
National control programmes / Övervakningsprogram

LÄN

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Bovine viral diarrhoea (BVD) / BVD-programmet         4           4
Enzootic bovine leukosis (EBL) / Leukos-programmet 1  1
Maedi visna / Maedi visna-programmet (får)   2  46 21 1 1 2 1 20
Fråga oss via webben